Calon Haji Calhaj
Sah! Arab Saudi melarang semua orang dari luar negeri beribadah haji 2020

Sah! Arab Saudi melarang semua orang dari luar negeri beribadah haji 2020

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hanya membolehkan ibadah haji 2020 bagi orang yang sudah tinggal di negeri itu.

Sah! Arab Saudi melarang semua orang dari luar negeri beribadah haji 2020