Paytm
Alibaba Menjual Saham Paytm Senilai US$ 125 Juta

Alibaba Menjual Saham Paytm Senilai US$ 125 Juta

Alibaba Group menjual 3,1% saham di perusahaan pembayaran digital India Paytm.

Alibaba Menjual Saham Paytm Senilai US$ 125 Juta